Polimeryzacja wykładzin PCVMaszynowe doczyszczanie
i impregnacja posadzek
Terakota, Lastriko
Okresowa pielęgnacja posadzek
Czyszczenie wykładzin dywanowychCzyszczenie suchą pianą Czyszczenie ekstrakcyjne


Polimeryzacja wykładzin PCV Zamiatanie i odkurzenie posadzki Zmywanie posadzki Szorowanie posadzki szorowarkami jednotarczowymi Ściąganie urobku maszyną szorująco - zbierającą Ponowne zmywanie posadzki Nałożenie warstwy podkładowej - polimer lub akryl Nałożenie warstwy wykończeniowej - polimer lub akryl Nałożenie drugiej warstwy wykończeniowej Polerowanie powierzchni polerką wysokoobrotową (współczynnik. śliskości zgodnie
z DIN 18032 wynosi od 0,4 do 0,6 - spełnia wymagania hal sportowych i gimnastycznych)

agencja reklamowa PoProstu