biura
korytarze, systemy wejściowe
sale gimnastyczne
sale wykładowe
sale konferencyjne
sale widowiskowe
obiekty sakralne
obiekty handlowe
hotele


Czyszczenie posadzek przy użyciu maszyn tarczowych
(PCV, lastriko, posadzki przemysłowe, terakota).
Czyszczenie po remontach. Usunięcie zużytych powłok. Przywrócenie powierzchni pierwotnego wyglądu. Impregnacja.
Zabezpieczenie wykładzin powłokami ochronnymi na bazie akrylu, polimeru, poliuretanu. Łatwiejsze utrzymanie czystości.Okresowa konserwacja zalecana przez producentów wykładzin - zwiększająca żywotność wykładziny.Poprawienie estetyki.Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników (powłoki antypoślizgowe - współczynnik śliskości zgodnie
z DIN 18032 wynosi od 0,4 do 0,6 - spełnia wymagania w halach sportowych i gimnastycznych.)

Czyszczenie wykładzin dywanowych metodą suchej piany, ekstrakcji. Okresowa konserwacja zalecana przez producentów wykładzin - zwiększająca żywotność wykładziny.Satysfakcjonujący wygląd wykładziny.
agencja reklamowa PoProstu