Czyszczenie posadzek przy użyciu maszyn tarczowych (PCV, lastriko, posadzki przemysłowe, terakota).
Zabezpieczenie wykładzin powłokami ochronnymi na bazie akrylu, polimeru, poliuretanu.
Czyszczenie wykładzin dywanowych metodą suchej piany, ekstrakcji.




Oferta wakacyjna
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów placówek oświatowych proponujemy nasze usługi w obiektach, które przez okres wakacji są w mniejszym stopniu użytkowane. Proponujemy doczyszczanie sal gimnastycznych, sal lekcyjnych i korytarzy. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w salach gimnastycznych poprzez zastosowanie powłok polimerowych spełniających normy - współczynnik śliskości zgodnie z DIN 18032 wynosi od 0,4 do 0,6.

Powłoki polimerowe zapewniają poprawę codziennego utrzymania czystości, zmniejszają koszty eksploatacyjne, są zalecane przez producentów wykładzin do wydłużenia trwałości użytkowania.

Przy kompleksowej usłudze negocjacja ceny.

agencja reklamowa PoProstu